Tuesday, 15 February 2022 09:03

Tájékoztató szálláshelyek minősítéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzat Jegyzője
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel.:85/560-158

TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTÉSÉRŐL

A 2022. január 1-jétől újonnan induló kereskedelmi- és a magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek működésének előfeltétele a nemzeti szálláshely-minősítési rendszerben meghatározott minőségi fokozatnak való megfelelés.

Az új rendszer eredményeként a jövőben kizárólag a minősítéssel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek működhetnek, így a jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.

A minősítési eljárásokat a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft., független szakértők közreműködésével végzi.

A szálláshely-szolgáltatóknak be kell jelenteniük a tevékenységük megkezdését a jegyzőnek, engedélyezési eljárás változatlanul nincs. A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete lesz a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltató ezzel a nyilatkozattal együtt teszi meg bejelentését a jegyzőhöz. A jegyző a szálláshely-szolgáltatót a minősítő szervezet által megállapított minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni. A szálláshely-minősítési eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, a szálláshely-minősítési eljárás szabályai és szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.
A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett jegyzői nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölésén kívül minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza.

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kell:

- szállodának, panziónak 2021. december 31-ig,
- kempingnek, üdülőháztelepnek, közösségi szálláshelynek 2022. június 30-ig,
- magánszálláshelynek, egyéb szálláshelynek 2023. január 1-ig.

Amennyiben a szálloda vagy panzió rendelkezik érvényes minősítéssel, úgy a fentiekben meghatározott időpontig azt igazolnia kell a szálláshely-minősítő szervezet felé. A már megszerzett minősítések érvényesek. A minősítések felülvizsgálatára szálláshelytípustól függetlenül 3 évenként kerül sor.

Az önértékelést a vonatkozó rendszerüzenet kézhezvételétől számított 45 munkanapon belül köteles elvégezni a szálláshely. Az önértékelés lezárása után - már működő szálláshely esetében - 120 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre.

Újonnan létesítendő szálláshely esetében az üzemeltető dönti el, hogy mennyi idő alatt végzi el az önértékelést, ettől számított 15 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre.

Az első kötelező minősítés díját a magyar állam minden szálláshely esetében átvállalja.

Minden további információ megtalálható az alábbi honlapon:https://www.szallashelyminosites.hu/


Balatonfenyves, 2022. február 14.

Dr. Tóthné dr. Sass Mónika sk.
jegyző


fonyodi_logo_w police_somogy_w sunmarine_w maxerbanner50-2