Monday, 28 March 2022 19:00

Óvodai/bölcsödei beíratás 2022/23

HIRDETMÉNY


ÓVODAI/BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

Értesítem a szülőket, hogy a Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsődébe

a 2022/23. nevelési évre


2022. május 5-én és május 6-án


írathatják be gyermekeiket!


Az óvoda, mini bölcsőde felvételi körzete: Balatonfenyves közigazgatási területe

A beiratkozás helye: Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

Balatonfenyves, Fenyvesi u. 35-37. intézményvezetői iroda,

naponta  8  -  16 óra között.


ÓVODA: Beíratható az a gyermek, aki 2022. június 1. és 2023. május 31. között tölti be harmadik életévét.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Kérem, a szülő hozza magával:

  • személyi igazolványát

  • lakcímkártyáját

  • gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, taj kártyáját.


Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. május 31. 

A döntés ellen a szülő - a közléstől számított 15 napon belül - eljárást indíthat. 

A másodfokú döntést a fenntartó hozza meg.


A Nemzeti Köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. 

BÖLCSŐDE: Az a szülő, aki a 2022/2023. nevelési évben bölcsődei ellátást szeretne igénybe venni a gyermeke számára, e-mailben jelezze ezirányú szándékát!

Jelentkezési határidő: 2022. május 6-ig folyamatosan.


E-mail címünk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lombár Gábor                        Hackl Szilvia

Polgármester                  Intézményvezető

fonyodi_logo_w police_somogy_w sunmarine_w maxerbanner50-2