Közérdekű adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


I. Szervezeti, személyzeti adatok


 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

http://www.balatonfenyves.hu/fenyves1/index.php/hu/polgarmesteri-hivatal

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. Szervezeti felépítés

3.1. A hivatal egységes szervezet, nem különül belső szervezeti egységekre. A köztisztviselők a képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási ügyeket döntésre előkészítik. Ellátják a végrehajtással kapcsolatos feladatokat, gyakorolják a jogszabályokban biztosított jogköröket.

3.2. A hivatal aktuális feladatjegyzékét a 2. számú függelék tartalmazza.

3.3. A hivatal létszáma:

Jegyző 1 fő

Köztisztviselő 11 fő

Ügykezelő 1 fő

valamint

Idegenforgalmi adóellenőr 8 fő június 01-szeptember 30 között részmunkaidőben

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Lombár Gábor polgármester This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 85/560-158, 560-159

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

http://www.balatonfenyves.hu/fenyves1/index.php/hu/polgarmesteri-hivatal

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

http://www.balatonfenyves.hu/fenyves1/index.php/hu/kepvisel-testuelet

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

http://ovoda.balatonfenyves.hu/

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

FENYVESI ÚJSÁG

Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.

Megjelenik havonta. Felelős kiadó: Lombár Gábor

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság

ISSN 2063-2622 Postacím: Balatonfenyves, Pf. 20.

Nyomdai munkák: Ziegler nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

>>> II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

>>> III. Gazdálkodási adatok