2021. november 05. péntek 00:00

Szociális célú tüzifa igénylés

TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ

TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL

Kérelem benyújtási határidő: 2021. november 15.

A kérelemhez csatolandó:

  • Család minden nagykorú tagjától jövedelemigazolás a megelőző hónapra vonatkozóan + családi pótlék szelvény + iskolalátogatási igazolás

  • amennyiben nagykorú személy jövedelemmel nem rendelkezik: Foglalkoztatási Osztály igazolása, hogy együttműködik, de ellátásra nem jogosult.


Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendeletének 17. §. értelmében:

Az önkormányzat rendelkezésére álló szociális tűzifa keretből vissza nem térítendő természetbeni juttatásként támogatási esetenként legfeljebb 2 m3 tűzifa támogatás állapítható meg annak

  1. az egyedülálló, nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum ötszörösét (2021. évben: 142.500,-Ft)

  2. nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülő családos személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum négyszeresét (2021. évben: 114.000,-Ft)

  3. annak a gyermekét egyedül nevelő szülőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum ötszörösét (2021. évben: 142.500,-Ft)

  4. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum négyszeresét (2021. évben: 114.000,-Ft).


A jogosultak közül előnyben kell részesíteni azt a személyt,

  1. akinek a tűzifával való fűtésen kívül más fűtési lehetősége nincs,

  2. aki az adott naptári évben még nem részesült természetbeni juttatásként biztosított tűzifában a rendelet 14.§. (1) bekezdése alapján,

  3. azt a személyt, aki

- aktív korúak ellátásban,

- időskorúak járadékában részesül, vagy

- települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével

kapcsolatosban részesülők) jogosult.

d) aki gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak alapján a családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

e) aki egyedül élő nyugdíjas igénylő.

Balatonfenyves, 2021. október 30.

Lombár Gábor

polgármester

fonyodi_logo_w police_somogy_w sunmarine_w maxerbanner50-2